ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
English website
ataşehir escort
Úthlutunarreglur
 

Reglur um úthlutun styrkja til skógræktar og landgræðslu

Stjórn sjóðsins gerir í upphafi hvers árs áætlun um fjárhæð sem verja skal til styrkveitinga. Auglýsa skal eftir umsóknum um styrki meðal aðildarfélaga Skógræktarfélags Íslands eigi síðar en í marsmánuði ár hvert. Auk þess getur sjóðurinn styrkt verkefni á vegum annarra félagasamtaka, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga sem starfa í samræmi við markmið sjóðsins.

 

Styrkir:

Meðal þeirra verkefna og kostnaðarþátta sem sjóðurinn styrkir eru:

  Skipulagsverkefni

  Friðun lands og undirbúningur þess fyrir ræktun

  Gróðursetningar og sáning

  Grisjun

  Rannsókna - og þróunarverkefni

  Önnur skógræktar- og landgræðsluverkefni

 

Umsóknir:

Með umsóknum skal fylgja ítarleg lýsing á því verkefni sem sótt er um styrki til og hvernig honum verði varið ef til úthlutunar kemur, þ.á.m.:

  Heiti verkefnis

  Upplýsingar um umsækjanda (nafn, heimilisfang, kennitala o.s.frv. )

  Ábyrgðarmaður verkefnis

  Lýsing á verkefninu

  Markmið verkefnis og gagnsemi

  Fyrri aðgerðir á hlutaðeigandi svæði

  Framkvæmdaáætlun

  Sundurliðuð kostnaðaráætlun

  Áætlun um fjármögnun

  Upplýsingar um aðra styrktar- eða samstarfsaðila (ef um er að ræða )

  Önnur atriði er máli kunna að skipta


Mat á umsóknum:

Við úthlutun styrkja skal m.a. tekið tillit til eftirfarandi þátta:

  Ákvæði 6.greinar skipulagsskrár sjóðsins

  Gildis verkefnisins og umhverfislegra þátta

  Framkvæmda- og kostnaðaráætlunar

  Framlaga eða styrkja frá opinberum aðilum (ríki og sveitarfélög)

  Framlaga frá öðrum styrktaraðilum


Umsóknir skulu vera skriflegar og skýrt fram settar. Uppfylli umsóknir ekki þau skilyrði sem tilgreind eru, er stjórn heimilt að vísa þeim frá.


Að liðnum umsóknarfresti skal stjórnin taka afstöðu til umsókna og tilkynna umsækjendum skriflega um niðurstöðu.

Fjárhæð styrks skal að jafnaði ekki vera hærri fjárhæð en sem nemur 80% af framkvæmdakostnaði.


Áður en greiðsla styrks er innt af hendi skulu styrkþegar skila skriflegri greinargerð um framgang verkefnis og kostnað. Heimilt er að greiða allt að helmingi styrks á framkvæmdatímanum en lokagreiðsla skal innt af hendi eigi síðar en 2 mánuðum eftir móttöku greinargerðar um verklok og raunkostnað.


Landgræðslusjóður áskilur sér rétt að draga styrkveitingu til baka tímabundið eða endanlega sé ekki staðið við framkvæmdir samkvæmt umsókn.


Reglur þessar eru settar í samræmi við skipulagsskrá Landgræðslusjóðs og skulu staðfestar af stjórn hans.


( Staðfest á fundi stjórnar þann 3. júlí 2002 ).