Skip to main content
Mánaðarlega Skjalasafn

ágúst 2021

Tree of the Year 2021

Með News

The Icelandic Forestry Association, in collaboration with Lambhagi, will nominate a bird cherry (Prunus padus) located in the old plant nursery site by Rauðavatn in Reykjavík as the Tree of the Year 2021, in a formal ceremony on Wednesday, August 25th at 16:00.

Programme:

  1. Start of ceremony

Music: Erna Ómarsdóttir and Rakel Björt Helgadóttir

  1. Address – Jónatan Garðarsson, chairman of the Icelandic Forestry Association
  2. Presentation of certificate. Dagur B. Eggertsson, the mayor of Reykjavík, will receive it
  3. Address – Jóhannes Benediktsson, chairman of the Reykjavík Forestry Association
  4. Measurements of the tree
  5. Refreshments sponsored by Lambhagi

Everyone welcome!

The IFA nominates a specific tree as Tree of the Year. The nomination is intended to highlight the good work done in Iceland in the cultivation of trees and forests and point out the cultural, environmental and historical value of trees.

Tré ársins 2021

Með Fréttir

Skógræktarfélag Íslands, í samstarfi við Lambhaga, útnefnir hegg (Prunus padus) í gömlu gróðrarstöðinni við Rauðavatn í Reykjavík, sem Tré ársins 2021, við hátíðlega athöfn miðvikudaginn  25. ágúst  kl. 16:00.

Dagskrá:

1. Setning dagskrár
    Tónlist: Erna Ómarsdóttir og Rakel Björt Helgadóttir
2. Ávarp – Jónatan Garðarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands
3. Afhending á viðurkenningarskjali. Dagur Eggertsson borgarstjóri veitir því viðtöku
4. Ávarp – Jóhannes Benediktsson, formaður Skógræktarfélags Reykjavíkur
5. Mælingar á trénu
6. Veitingar í boði Lambhaga

Allir velkomnir!

Skógræktarfélag Íslands útnefnir árlega Tré ársins. Er útnefningunni ætlað að beina sjónum almennings að því gróskumikla starfi sem unnið er um land allt í trjá- og skógrækt og benda á menningarlegt gildi einstakra trjáa.

 

Arion bank renews its support for the Icelandic Forestry Association

Með News

Arion bank and the Icelandic Forestry Association recently signed a contract regarding the banks’ continued support of the Association. The three-year grant will be used for the Skógarvist project which is intended to encourage outdoor recreation and improved public health. The grant will also help with the implementation of the Avenza app, used to manage forestry mapping digitally and thereby provide a better overview of the expansion of new forests and their sequestration.

Arion bank has supported the Icelandic Forestry Association for years and has a history of it dating back to when the bank was Búnaðarbanki Íslands. As a side note, the annual General meeting of the Icelandic Forestry Association will be held at the bank’s meeting room at Borgartún 19, but due to Covid-19 it was not possible to hold the meeting in its traditional format.

Arion bank has set itself ambitious goals of reducing greenhouse gas emissions and is working with the Iceland Carbon Fund to help offset the rest. The Iceland Carbon Fund planted around 4.700 trees to offset the bank’s emission for 2020 from its operations, i.e. housing, vehicles, air travel and taxis, waste and the travel of employees to and from work.


Brynjólfur Jónsson, director of the Icelandic Forestry Association, Hlédís Sigurðardóttir, project manager for social responsibility and Anna Sigríður Kristjánsdóttir, assistant to the CEO, at the contract signing.

Arion banki styður áfram við verkefni Skógræktarfélags Íslands

Með Fréttir

Nýlega undirrituðu Arion banki og Skógræktarfélag Íslands samning vegna áframhaldandi stuðnings bankans við félagið. Styrkurinn, sem er til þriggja ára, verður nýttur til að fjármagna verkefnið Skógarvist, skógargátt og lýðheilsa, sem er ætlað að hvetja til útivistar og bættrar lýðheilsu. Einnig nýtist styrkurinn í innleiðingu á forritinu Avenza sem ætlað er að halda utan um kortlagningu skógræktar með stafrænum hætti og þar með ná betri yfirsýn yfir útbreiðslu nýrra skóga og bindingu þeirra.

Arion banki hefur um árabil styrkt Skógræktarfélag Íslands og á stuðningur bankans sér langa forsögu sem nær allt aftur til þess er bankinn var Búnaðarbanki Íslands. Þess má til gamans geta að Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands árið 2021 verður haldinn í fundarsal bankans að Borgartúni 19, en vegna Covid-19 var ekki stætt á því að halda aðalfund með hefðbundnu sniði.

Arion banki hefur sett sér metnaðarfull markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og á að auki í samstarfi við Kolvið varðandi mótvægisaðgerðir. Kolviður gróðursetti um 4.700 tré til að vega upp á móti losun bankans á árinu 2020 vegna reksturs, þ.e. húsnæðis og bíla, en einnig vegna flugferða og leigubílaferða, sorps og samgangna starfsfólks til og frá vinnu.


Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands, Hlédís Sigurðardóttir, verkefnastjóri samfélagsábyrgðar og Anna Sigríður Kristjánsdóttir, aðstoðarmaður bankastjóra, við undirritun samningsins.